Vážení přátelé, dovolujeme si Vás přizvat k ročnímu projektu


OBNOVIT CYKLUS ROČNÍCH DOB,

který proběhne ve formě pěti telepatických seminářů 2020-2021. Provázet nás bude opět Marko Pogačnik.

Záměrem tohoto díla je podpořit Gáiu, stvořitelku Zemi a její elementární světy při jejich snaze o obnovu a zachování cyklů života na Zemi. Žijeme v lineární kultuře, která se svou cestou ubírá den po dni, měsíc po měsíci. Přehlížíme přitom, že život se řídí principem cyklů. Bude-li zničen roční cyklus a cykly vnitřního vývoje v člověku, život nebude možný.
Náš cyklický workshop se bude konat v přelomových okamžicích roku, počínaje letním slunovratem v sobotu 20. června 2020, reprezentujícím zároveň svatojánský svátek, a konče odpovídajícím dnem v roce 2021. Tento cyklický workshop bude workshopem telepatickým. Ti, kdo se ho budou chtít účastnit, dostanou Markem vypracovaný program s uvedením přesných časů, kdy se bude pracovat na určitém vnímání či cvičení a s navrhovaným postupem pro meditaci.

Program bude rozeslán mailem nejpozději tři dny před seminářem. Seminář začne vždy v sobotu v 9.00 a bude trvat cca 2 hodiny. Každý účastník si podle svého zvolí místo, odkud bude spolupracovat. Každý také může svobodně přizvat své blízké a známé,kteří mají zájem se účastnit.

Máte-li zájem zapojit se do společné práce, napište mail Ivetě Šugárkové (iveta.sugarkova@gmail.com). Je možné se přihlásit nejpozději do 24. července 2020. 

Předpokládané termíny v roce 2020 jsou soboty 20.06., 25.7., 19.09. a 19.12.  

DÍLA MARKA POGAČNIKA

V krajině, ve které hospodaříme, naleznete díla známého slovinského umělce a geomanta Marka Pogačnika. Kameny obsahují tzv. kosmogramy, pomocí kterých předáváme informace přírodě.  

Milovaná Vodo, kdo jsi?

Geopunkturní instalace věnovaná vodě

Voda jako vědomá bytost a nosič komunikace, vytvářející podmínky pro matrix života, aby se projevil ve ztělesněné podobě. 


Lidé si obvykle myslí, že bytí v materiálním světě je jediný způsob, jak se projevit ve ztělesněné podobě. Pokud by vtělený život byl závislý na materii, byl by ztuhlý a hloupý. Voda je to, co přináší do života pohyb a dělá jej krásným. Sféra planetární vody, zvaná hydrosféra, prostupuje hmotným tělem Země a každou jednotlivou buňkou života. Je obtížné vnímat fakt, že Gaia je složená ze dvou planetárních sfér, hmotné a tekuté, které se navzájem prostupují. Voda má neomezenou kapacitu pamatovat si. Vše, co vidíme kolem sebe, vše, co vytváříme a milujeme, je především vyjádřením paměti vody. Ve vodě plavou částice materie a minerálů, aby daly výslednou podobu tvoření Gaie.

Základním tématem geopunkturní instalace ve Vstiši je výše uvedená otázka věnovaná Vodě.

Tato otázka vyzývá lidské bytosti, aby vzaly Vodu do náručí jako někoho, kdo je schopen dát nový život a pečovat o rozhovor s jednou z Matek Života.

Odpovědi vody jí odhalují jako zázračnou bytost, která o sobě hovoří jazykem archetypů, šeptá kvality, které vetkává do Života, projevující se v mnoha říších. Aspekty její identity představují témata vyobrazená v geopunkturních kamenech ve Vstiši.

Dovol si cítit a naslouchat Vodě, zrodila Tě, abys jí miloval. Tento posvátný okamžik jemně zvedá závoj a odhaluje ji jako něžnou královnu Života, láskyplnou spolutvůrkyni. Milovaná Voda znovu získává svou posvátnost v univerzu lidského vědomí.