DÍLA MARKA POGAČNIKA

V krajině, ve které hospodaříme, naleznete díla známého slovinského umělce a geomanta Marka Pogačnika. Kameny obsahují tzv. kosmogramy, pomocí kterých předáváme informace přírodě.  

Milovaná Vodo, kdo jsi?

Geopunkturní instalace věnovaná vodě

Voda jako vědomá bytost a nosič komunikace, vytvářející podmínky pro matrix života, aby se projevil ve ztělesněné podobě. 


Lidé si obvykle myslí, že bytí v materiálním světě je jediný způsob, jak se projevit ve ztělesněné podobě. Pokud by vtělený život byl závislý na materii, byl by ztuhlý a hloupý. Voda je to, co přináší do života pohyb a dělá jej krásným. Sféra planetární vody, zvaná hydrosféra, prostupuje hmotným tělem Země a každou jednotlivou buňkou života. Je obtížné vnímat fakt, že Gaia je složená ze dvou planetárních sfér, hmotné a tekuté, které se navzájem prostupují. Voda má neomezenou kapacitu pamatovat si. Vše, co vidíme kolem sebe, vše, co vytváříme a milujeme, je především vyjádřením paměti vody. Ve vodě plavou částice materie a minerálů, aby daly výslednou podobu tvoření Gaie.

Základním tématem geopunkturní instalace ve Vstiši je výše uvedená otázka věnovaná Vodě.

Tato otázka vyzývá lidské bytosti, aby vzaly Vodu do náručí jako někoho, kdo je schopen dát nový život a pečovat o rozhovor s jednou z Matek Života.

Odpovědi vody jí odhalují jako zázračnou bytost, která o sobě hovoří jazykem archetypů, šeptá kvality, které vetkává do Života, projevující se v mnoha říších. Aspekty její identity představují témata vyobrazená v geopunkturních kamenech ve Vstiši.

Dovol si cítit a naslouchat Vodě, zrodila Tě, abys jí miloval. Tento posvátný okamžik jemně zvedá závoj a odhaluje ji jako něžnou královnu Života, láskyplnou spolutvůrkyni. Milovaná Voda znovu získává svou posvátnost v univerzu lidského vědomí.

Vytvořte si webové stránky zdarma!