Bio Vstiš s.r.o. hospodaří na cca 950 hektarech orné půdy a 180 hektarech trvalých travních porostů, z nichž jsou některé plochy využívány jako pastviny pro masný skot. Většina pozemků, které obhospodařujeme se nachází v okolo obcí Vstiš, Dobřany a Chlumčany v nadmořské výšce mezi 300 až 400 m n.m.

Ekologické a biodynamické pěstování

OBILÍ, LUSKOVIN, BYLINEK A ZELENINY

Na naší orné půdě jsou zastoupeny plodiny jako pšenice, žito, špalda, luskoviny a jetelotravní či vojtěškotravní směsi. Tento rok pěstujeme také bylinky, zeleninu a světelný kořen.

Používáme medoty biodynamického zemědělství, což je nejšetrnější přístup k přírodě. Používáme jen vlastní organická hnojiva, ke skotu se chováme eticky a s láskou a udržujeme biodiverzitu krajiny. Dle návodu Rudolfa Steinera připravujeme vlastní biodynamické preparáty, které zlepšují úrodnost půdy, udržují ji dlouhodobě v plnou energie a zvyšují odolnost plodin proti škůdcům. Agrotechnické práce se snažíme co nejvíce sladit s měsíčními a kosmickými procesy.  Veškeré námi obhospodařované pozemky jsou v režimu ekologického zemědělství.

pšenice

žito

špalda

oves

hrách, bob, lupina a peluška

slunečnice

bylinky

zelenina

len

světelný kořen

Naše aktuální porosty

ke dni 14. 7. 2020

Brigáda

Pro období červen až srpen hledáme brigádníky pro jednoduché práce: sběr bylin a práce na polích se zeleninou. Brigáda je vhodná pro studenty i pro důchodce. Odměna 100 Kč/hod. (dohoda o provedení práce).

Zájemci prosím volejte +420 601 201 613.

Nový e-shop a prodejna ve Vstiši

Bio mouku a zrno z našich polí ve Zdoňově blízko Adršpašských skal můžete nyní zakoupit na našem novém e-shopu www.SireBenat.cz. Již brzy pro vás také otevřeme nový kamenný obchod přímo na naší farmě ve Vstiši.

ekologický
CHOV SKOTU

Zabýváme se chovem plemene Masný Simentál. Zvířata pro založení našeho stáda byla koupena od kvalitních chovatelů z Německa, Skotska a České republiky. Zvířata jsou v sezoně na pastvě a na zimu jsou ustájena. 

Spolupráce s druidy a Marko Pogačnikem

Snažíme se o to, aby krajina, ve které hospodaříme byla v harmonii, měla dostatek energie a zadržovala přirozeně vláhu. Proto spolupracujeme s českými druidy, se kterými stavíme kamenné kruhy, menhiry a obnovujeme staré energetické linie (tzv. leylines). Na našich pozemcích také můžete najít kameny s kosmogrami od známého slovinského geomanta Marka Pogačnika.


Zveme vás na sérií pěti telepatických workshopů Marko Pogačnika

OBNOVIT CYKLUS ROČNÍCH DOB

V případě zájmu o spolupráci

NÁS KONTAKTUJTE

Martin Čužna

Tel: +420 702 203 003
E-mail: vedouci@biovstis.cz

Sledujte nás na našem FACEBOOKU